Złota Brama

reprezentacyjny obiekt wzniesiono w latach 1612-1614. Złotą Bramę zbudowano pod kierownictwem Jana Strakowskiego, zgodnie z projektem opracowanym przez Abrahama van den Blocke. Złota Brama jest śladem najświetniejszego okresu w dziejach sztuki gdańskiej. To również doskonały dowód otwartości miasta na zagraniczne kanony budownictwa – brama jest bowiem znakomitym przykładem wykorzystania wzorów niderlandzkich oraz włoskich.

Jesteś w Gdańsku cały dzień?

Atrakcyjna cena za parkowanie przez 24 godziny!

JEDNODNIOWA WYCIECZKA
Tylko 18 zł za dobętram shop_1 term search search men parking parking_2 coffee_2 eat_2 place_2 bed_2 tram_2 cashe_2 cashe_1 bed_1 place_1 eat_1 coffee_1 shop_1