Dolne Miasto

jako część śródmieścia Gdańska, ma ogromny potencjał rozwoju. Nie w pełni odbudowane z wojennych zniszczeń, przez lata zaniedbywane, odcięte drogą szybkiego ruchu, podupadało i traciło stopniowo śródmiejski charakter. Uważne oko dostrzegało tu jednak przemyślany, miejski układ urbanistyczny oraz architektoniczne piękno zabytkowych – często bardzo zniszczonych – kamienic. Rozległe tereny zielone na historycznych bastionach i bezpośredni dostęp do wody, w połączeniu z zabytkową, i pojawiającą się już w niektórych miejscach nową zabudową, stwarzają wyjątkowy klimat miejskiej enklawy. Tutaj życie toczy się w rytmie slow life.

Elastyczne parkowanie  

Tylko 35 zł za dobę przy rezerwacji online


Chcesz lepiej poznać atrakcje Trójmiasta i okolic?

Parkuj tanio w Gdańsku, wjeżdżaj i wyjeżdżaj z parkingu bez ograniczeń.

tram shop_1 term search search men parking parking_2 coffee_2 eat_2 place_2 bed_2 tram_2 cashe_2 cashe_1 bed_1 place_1 eat_1 coffee_1 shop_1